Firemni-oznameni.cz - server pouze pro interní účely, obsluhující sekce „Informace pro akcionáře“ akciových společností za účelem plnění nových oznamovacích povinností daných Zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích platným od 1. 1. 2014. Tyto sekce jsou akcionářům a další veřejnosti dostupné pouze z internetových stránek jednotlivých akciových společností.

Internetové stránky vzorové společnosti po doplnění menu o sekci „Informace pro akcionáře“ naleznete na www.vase-as.cz. Zde si vyzkoušíte funkčnost této sekce „Informace pro akcionáře“ a 3 možnosti jejího zabudování do Vašich internetových stránek.© 2014 ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 109, 284 01 Kutná Hora, Tel: +420 327 588 311, info@administer.cz, www.administer.cz